Машини за пелети

Машини за пелети

подходящи за производство на пелети клас А1

Предлагаме цялостни инженерингови решения и машини за производство на пелети. Те са плод на мащабно пазарно проучване, акуратна инвестиционна оценка, прецизно инженерно проектиране и над три години изпитания в условията на реална експлоатация в две действащи фабрики.

Избрахме български машини, които предлагат най-добро съотношение между цената, експлоатационните качества и условията за сервиз и резервни части. Подбрахме машините от различни производители, защото предлаганите цялостни решения имат и слаби звена, тъй като не са тествани в реални условия.

Нашите технологични линии включват най-доброто от всеки производител и се състоят от следните основни компоненти:

Линия за производство на пелети - дробилна машина за дървесина

Дробилна машина

Раздробява дървесината до получаване на т.нар. дървесен чипс.

Сушилна машина

Изсушава раздробената дървесина до готовност за последваща обработка.

Линия за производство на пелети - Рафинатор за дървесни частици

Рафинатор (мелница)

Раздробява дървесния чипс на по-ситни частици.

Линия за производство на пелети - пелет преса

Преса за пелети

Пресова ситносмляната дървесина във формата на пелети.

Линии за производство на пелети - бункери и транспортьори

Бункери и транспортьори

Свързват производствените агрегати и пренасят материала между тях.

Линия за производство на пелети - машина за пакетиране

Опаковъчна машина

Пакетира пелетите в найлонови торби и разфасовка по избор.

Технологичните линии за производство на пелети включват и други компоненти, осигуряващи връзката между агрегатите, захранването и управлението на машините и др.

Доставяме машини и оборудване и за други видове производства. Осигуряваме монтаж и сервиз, както и финансово и инженерингово консултиране.

За по-подробна информация или запитване за оферта, моля свържете се с нас: