Пелети за камини и котли

Пелети за котли и камини

екологичното гориво

Предлагаме консултации по видовете, суровините, технологиите и употребата на пелетите като гориво.

Дървесните пелети са екологично гориво, което при изгаряне не отделя фини прахови частици и поддържа много ниско ниво на въглеродни емисии. При производството не се използват лепила или други слепващи химически вещества.